mandag 26. mars 2012

Utprøving av eksamensformen

Når me hadde utprøving av eksamensformen så fekk me på mandagen utdelt et forbredelse ark der det sto ke me sko forbreda oss på. Så når me kom på eksamensdagen på torsdagen så fekk me utdelt 4 oppgaver og me sko velga 2 av di.
Eg valgte og laga en dekorasjon og en bukett.

Dekorasjoen konne me velga om me ville laga han høge, avlag eller rund.
Det sko ver god teknikk, gode proporsjoner og god form.
Når me va ferdig me han sko me laga en analyse (FLOF) som viste begrunnelsane for matrialene me hadde valgt.

Her e bilder av den ferdige dekorasjonen:
Som dokk sikkert ser så valgte eg og laga en høge dekorasjon.
Men han dele seg litt i to for eg har lagt en høge del og en rund del.


Matrialene eg har brukt:
 • Sypress
 • Salal blad
 • Gåsunger
 • limonium Hvit og Rosa
 • Orange Roser
 • Grønne Nellik
 • Hyperigum
 • Bjørnagras eller flexigras

Buketten måtte ver i dekorativ stil og det sko ver en rund lukket/tett bukett.
Det sko ver god form, goe teknikk og goe proporsjoner.
Når me va ferdig me buketten sko me setta navn på alle di botaniske matrialene me hadde brukt.
Me sko og regna ut pris me antall matrialer.

Her e bilder av den ferdige buketten:Her ser dokk min runde lukket bukett av roser.

Matrialene eg brukte:
 • Sypress
 • Salal blad
 • Orange Roser
 • en lilla Orkidee
Og når me var faerdig me alle produktene så fekk me gå heim når me hadde rydda arbeidsplassen.

Egenvurdering:
Eg syns det kjekk kansje så greit på utprøving av eksamen eg konne nokk gjort det ennå bedre en eg gjor men eg va ikke heilt i form så eg forta meg litt sånna at eg konne reisa heim og slappa av.
Men eg blei nå varfal litt fornøyd me begge tingå eg lagte. Eg blei og fornøyd me karakteren eg fekk.

onsdag 21. mars 2012

Sørge og minnehøytideligheter

Uke 9 & 10 (27. Februar - 9. Mars)

Disse to Ukene har me jobba me sorgebinderi. Det var litt av eg utfordring men eg synst eg lære masse nytt og fekk det te viss eg konsentrerte meg om det eg holdt på med.
Me sko laga bårebukett, båredekorasjon, krans, hjerte, kors, pute og kistedekor.
Eg lagte 2 bårebuketter, 1 bårdedekorasjon, 1 krans og så begynte eg, Camilla, Christina og Tonje på kistedekor men me fekk bare lagt underlaget. Men me satse på at me får gjort det ferdig før me e ferdig på skulen for sommeren :)Her e bilde av mine bårebuketter:Dett va den fyste eg lagte :)


Dette va den andre eg lagte og det va den eg va mest fornøyd me :)

Di botaniske matrialene eg har brukt i bårebukettane mine:
 • Sypress
 • Salal
 • Gåsunger
 • Gerbra/Gremini
 • Nellik
 • Rose
 • Gladiolus
 • lemonium
 • Myrtus??
 • Alocasia


Dominans:
 • Bårebukettane har rund form som dominans i form
 • Bårebukettane har grønt som dominans i farge
 • Bårebukettene har trekanta overflate

Her e bilde av min båredekorasjon:Denne blei eg veldig fornøyd me :)

Di botansike matrialene eg brukte i bårdekorasjonen min:
 • Ranunculus/Ranobelle
 • Nellik
 • Limonium lilla og hvit
 • Gåsunger
 • Sypress
 • Myrtus??
 • Hypericum 
 • Pistachia
 • Oases og oasen beholder

Eg har hat meir en dette i men eg huske ikke navnene på alt.


Dominans:
 • Båredekorasjonen har rund form som dominans i form
 • Båredekorasjonen har hvit som dominans i farge
 • Båredekorasjonen har trekanta overflate

Her e bilde av kransen eg lagte:

Denne e eg og veldig fornøyd me :)

Di botansiske matrialene eg har bruk i kransen:
 • Roser
 • Nellik
 • Salal blad
 • Eføy blad
 • Limonium
 • Chrysanthemum
 • Hypericum 
 • Oasen krans

Dominans:
 • Kransen har rund form som dominans i form
 • Kransen har orange som dominans i farge
 • Kransen har eg rund overflate

Her e bilde av skissen og underlage på kistedekoren meg, Camilla, Christina og Tonje lagte: 

Dette e min skisse di andre hadde sine skisser :)


Me blei veldig fornøyd me har me fekk te og laga så gode korsform :)

Matriale me har brukt:
 • 4 spoler me ståltråd


Stil på arbeidene:
 • Alle arbeidene min har Dekorativ stil

Kompetansemål:

Porduksjon
 • Planlegga og gjenomføra og vurdera eget arbeid med ulike råvårer
 • Bruka matrialene på en økonomisk måte
 • Analysere botansike matrialene og finna ut deiras egenskaper

Produktutvikling
 • Dokumenere eget arbeid

Egenvurdering:

Eg synst eg har gjort en veldig god jobb når me har jobba me sorgbinderi.
Eg har lært veldig møye synst eg. Det va jo veldig synd at me som hold på me kistedekoren ikke fekk gjort han ferdig men det ska me gjør før me e ferdig på skulen te sommeren det har varfal eg tenkt at eg vil. For det hadde jo vert spenande og sett koss han blei når han e ferdig. Ellers så synst eg har eg kan øva litt meir på og legga bukettar i spiral og på bårebukett for det va veldig vanskeligt syns eg.
Ellers så e eg veldig fornøyd me alle produktene mine.

Sandra's blomster © 2008 Por *Templates para Você*