mandag 26. mars 2012

Utprøving av eksamensformen

Når me hadde utprøving av eksamensformen så fekk me på mandagen utdelt et forbredelse ark der det sto ke me sko forbreda oss på. Så når me kom på eksamensdagen på torsdagen så fekk me utdelt 4 oppgaver og me sko velga 2 av di.
Eg valgte og laga en dekorasjon og en bukett.

Dekorasjoen konne me velga om me ville laga han høge, avlag eller rund.
Det sko ver god teknikk, gode proporsjoner og god form.
Når me va ferdig me han sko me laga en analyse (FLOF) som viste begrunnelsane for matrialene me hadde valgt.

Her e bilder av den ferdige dekorasjonen:
Som dokk sikkert ser så valgte eg og laga en høge dekorasjon.
Men han dele seg litt i to for eg har lagt en høge del og en rund del.


Matrialene eg har brukt:
 • Sypress
 • Salal blad
 • Gåsunger
 • limonium Hvit og Rosa
 • Orange Roser
 • Grønne Nellik
 • Hyperigum
 • Bjørnagras eller flexigras

Buketten måtte ver i dekorativ stil og det sko ver en rund lukket/tett bukett.
Det sko ver god form, goe teknikk og goe proporsjoner.
Når me va ferdig me buketten sko me setta navn på alle di botaniske matrialene me hadde brukt.
Me sko og regna ut pris me antall matrialer.

Her e bilder av den ferdige buketten:Her ser dokk min runde lukket bukett av roser.

Matrialene eg brukte:
 • Sypress
 • Salal blad
 • Orange Roser
 • en lilla Orkidee
Og når me var faerdig me alle produktene så fekk me gå heim når me hadde rydda arbeidsplassen.

Egenvurdering:
Eg syns det kjekk kansje så greit på utprøving av eksamen eg konne nokk gjort det ennå bedre en eg gjor men eg va ikke heilt i form så eg forta meg litt sånna at eg konne reisa heim og slappa av.
Men eg blei nå varfal litt fornøyd me begge tingå eg lagte. Eg blei og fornøyd me karakteren eg fekk.

Sandra's blomster © 2008 Por *Templates para Você*