mandag 19. desember 2011

2 uke i Praksis

Me sko ver i prakis i 2 uke. Men eg va så møye syk så eg fekk bare vert der 4 dage til sammen på 2 uker men eg fekk vert me og lakt noge. Di to fyste dagene sko eg laga grupper/sammenplantinger til en kunde som sko ha 20 heilt like sammenplantinger/grupper.

Her e det noge bilde av det utstyre og og koss resultate blei:

Men det va ikke alt eg fekk laga eg fekk jo låv og laga noge te på di andre dagene eg va der.
Eg fekk jo veme og laga nogen andre sammenplantinger og så fekk eg verme og  laga mosekuler.

Her skal dokk få et bilde dryss av det di forsjelige tingene eg har lagt:Men når eg holdt på og laga mosekuler så klare eg og klyppa meg i fingen når eg sko klyppa opp ståltrød.Eg synst det va veldig kjekt i praksis det va bare så synd at eg va syk.
Men eg lærte nå noge for det om.

Advents bukett og dekorasjon

Me sko laga bukett og dekorasjon så va innspiret av advent og det va kjempe kjekt.
Me måtte bruka en orkidee på kver ting me lagte men me fekk bestemma sjøl kor me ville plasera han.
Og når me hadde lagt bukett og dekorasjon så sko me pynta en orkideeplante.

Her e det et bilde dryss av di endelige produktene:


Bukett:
Det som dominerer i bukett min er grønt og runde former.


Dekorasjon:
Det som dominerer i dekorasjonen er grønt og fargen lilla og runde former.

Orkidee:
Det som dominerer i orkideen er lilla farge og runde former.

Kompetansemål:
 • Planlegge, gjenomføre og vurdere eget arbeid.
 • Lage faglige produkt i ulke stiler, uttrykk og teknikker.
 • Lage produkt etter kundens ønske.

Egenvurdering:
Eg syns det gjekk ganske så greit og laga bukett te at det e min fyste vanlige bukett.  Det va ganske så kjekt og laga dekorasjon og pynta orkideeplanten og det va koseligt at det sko ver jule innspiret.
Eg synst ikke at det va noge eg konne gjort anderledes eg blei rett og slett veldig fornøyd me resultatene.

søndag 18. desember 2011

Dekorasjon til et selskap

Me fekk i oppgave og laga dekorasjoner til et selskap som sko holda i kantinå på skulen.
Me sko gå i sammen 2 og 2 så då valgte eg og jobba i lag me Christina.
Og eg synst det va veldig kjekt og jobba me hu me hadde det kjempe kjekt.
Men me konne sikkert ha jobba litt fortere meg me hadde det så kjekt at me glømte heilt ut tiå. Men me blei nå ferdig te me sko.

Her e det et bilde dryss av koss resultate vårs blei:
Egenvurdering:
Eg synst nå resultate blei veldig fint. Og eg synst ikke det e noge me konne gjort anderlese.
Det einaste me konne gjort det va og jobba litt fortere for det e jo noge me må konna viss me sko jobba som blomsterdekoratør.

Advents krans

Me sko laga advents kranser og det va veldig kjekt for eg kom veldig i julestemning :)
Her trengte me ikke laga skisser før me begynte. Det me måtte begynna me her va og klippa på gran me sko bruka på kransen for me sko laga kransen heilt fra begynnelsen av for då blir di finaste.


Her e det nogen bilde av arbeids prosessen:
Kompetansemål:
 • Planlegge, gjenomføre og vurdere eget arbeid.
 • Lage faglige produkt i ulke stiler, uttrykk og teknikker.
 • Lage produkt etter kundens ønske

Her er bilde av resultate:
Egenvurdering:
Eg synst det va veldig kjekt og pynta kransen eg synst ikke det va så veldig kjekt og binda gran rondt for det tog så lang tid men det må jo gjørs det og så eg gjore det nå varfal.
Eg blei veldig fornøyd me resultate når eg va ferdig.
Eg synst ikke det va noge eg konne gjort anderledes.

Hjerte

Det va en dag me ikke hadde så masse og gjør på så då fekk me låv og laga et hjerta av ståltråd.
Det va veldig kjekt for me konne butta ke me ville inni hjerta når me hadde forma ståltråden te et hjerta.

Her kan du se koss resultate blei:Vurdering av arbeidet:
Eg synst det va veldig kjekt og holda på me dette. Og eg blei veldig fornøyd me resultate.
Eg valgte og ha en orkidee inni hjerta og en på utsiå.

Klassisk Brudebukett

I uke 42 sko me laga en klassisk brudebukett men siden eg va syk på fredagen den ukå så fekk eg ikke gjort ferdig brudebuketten så eg måtte gjør han ferdig ukå itte på. Men det va ikke bare en enkel sak og laga brudebukett det va møye så eg synst va vanskeligt. Men det e alltid kjekt og læra nye ting så eg tar alle utfordringer med et smil og gjør så godt eg kan. Men før me fekk låv og begynna me nogen ting så måtte meg me laga mist 4 skisser på koss me ville at han sko se ut. Me hadde jo fått utdelt 20 roser og mine roser var hvite.

Her er bilde av skissene mine:


Så når me hadde tegna ferdig skissene så måtte me begynna me og stifta Salal blad og så måtte me jo stifta rosene for di konne ikke ha sin egen stilk for det sko gå ann og forma stilken te akuratt sånn så me ville. Så når eg hadde gjort alt klart så konne eg begynna me og laga en halv sirkel av 3 roser før eg satte sammen resten av rosene det va me nøtt og gjør for og konna få en rundform. Men når me hadde satt han sammen te eg rundball me roser så sko me lagga blad under sånn at me skjulte bindepunkte og så sko me legga på mansjetten me hadde lagt i forveien.

Her e det et bilde dryss av det endelige resultatet:


Kompetansemål:
 • Planlegge, gjennomføre eget arbeid med ulike råvarer.
 • Eksperimentere med levende materialer, uttrykk og teknikker.
 • Bruke materialer å¨en økonomisk måte. (varebehandling)
 • Lage og brukeskisser og annen visuell informasjon.
 • Være sikker på stifteteknikken og å lage et fint arbeid.
Egenvurdering:
Eg syns det va litt vanskeligt og laga klassisk brudebukett men når eg fyst fekk det te så jekk det ganske så greit synst eg. Det eg konne gjort bedre va og korta ner skafte litt og så gått øve mansjetten og sett om det va nogen skarpe tråer og så konne eg ha skjult alle di tekniske materialene. Men eg synst nå at han blei veldig fine for det om eg måtte gjør han fort ferdig for det at eg hadde vert syk og sånn.

Hodeplagg

13-14 oktober fekk me i oppgave og lage et hodeplagg men sko jobba sammen 2 og 2 sammen så då velgte eg og jobba me Janne og me valgte og laga en hatt. Men før me fekk låv og begynna så måtte me laga ide skisser me måtte mist laga 4 skisser av forslag på koss hatten sko se ut så då va det bare og setta i gang og tegna og finna ut kass matrialer me sko bruka.

Her skal dokk få se skissene me lagte:


Di botaniske matrialene e:
 • Eple
 • Slange gras
 • Kala
 • Physalis
 • Bjørnegras eller Stilgras

Matrialer som ikke e botaniske:
 • Strips
 • Ståltrød

Her e det bilde av det endelige resultatet: Kompetansemål:
 • Eksperimentere med levende materaler og teknikker.
 • Lageog bruke arbeidstegninger og skisser.
 • Gjere greie for lokale og vitenskaplige navn på botaniske materialer.

Egenvudering:
Eg synst det va veldig kjekt og jobba me hodeplagg for me fekk virkeligt brukt kreativiteten vårs og fantasien så det va kanll kjekt. me hadde lyst og utfordra oss litt så darfor valgte me en litt vanskelig måte og jobba på men eg synst nå det jekk ganske så fint eg. Me måtte jo endra op litt undreveis men men eg konne ikke vert meir fornøyd me resulate. Det va veldig kjekt og ekprimentera me strips på den måten og. Me velgte jo og burka veldig rette linjer for me synst det blei veldig røft utrykk på hatten då.
Eg synst ikke det noge me konne gjort anerledes.

torsdag 29. september 2011

Formal Stil

Den 29-30 September jobba me med Formal Stil og me sko laga en formal bukett.
Fyst så måtte me laga en Moodboard så måtte me tegna skisse på koss me ville at den formale buketten sko se ut.

Her har dokk min moodboard:


Her har dokk bilde av skissene mine: Nå vil eg fortella dokk nogen eksempler på  ke som kjennetegne et formalt blomsterarbeid:
 • Den ytre formen e åpen og uklar
 • Hovedmatialet blir framheva av kontraster
 • Alle material e like viktige
 • Streng og enkel
 • lite seie møye
 • Få storter og ingen overflod
 • ujamn rytme
 • Asymmetri
Nå vil eg visa dokk koss mitt endelige resultat blei:


Kompetansemålå eg brukte:
 • Bruke verktøy, materialer og teknikker på en forsvarlig måte.
 • Lære lokale og vitenskaelige navn på botaniske materialer.
 • Lage å bruke arbeidstegninger, skisser og annet visuell informasjon.

Egenvurdering.
Eg syns det va litt vanskeligt og laga formal bukett for det va så masse du måtte passa på for eksempel at du ikke lagte han dekorative og sånn. Men når eg fyst fekk det te så jekk det fint.
Eg blei veldig fornøyd me han og syns ikke at eg konne gjort noge anderledes.
søndag 25. september 2011

Min andre borddekrasjon :)

På Fredag sko me laga laga en rund borddrkrasjon. 
Me hadde og 3 bestillinger på dekorasjonene me sko laga. Då me sko laga dekorasjonen måtte me heile tidå tenke på form, farge, volum, linjer og overflate det e uttroligt viktigt for å få en fin og hel dekorasjon.

Her er bilde av resultate mitt:


Di botaiske matrialene eg brukte: 
(blomster og grønt)
Dianthus Caryoplullus/ Nellik
Hydrangea/Hortensia
Germini/Gerbera
Rosa/Roser
Limonium 
Salal blad
Galax blad
Malus/Eple
Pistachia

Di uorganiske matrialene eg brukte:
Oasis
Skål

Egenvurdering:
Eg blei veldig fornøyd men den her dekrasjonen og. Han blei sånn så han sko og alt :)

Min Fyste borddekrasjon :D

På Torsdag lærte me og laga lange borddekrosjon.
Me hadde og 3 bestillinger på dekorasjonene me sko laga. Då me sko laga dekorasjonen måtte me heile tidå tenke på form, farge, volum, linjer og overflate det e uttroligt viktigt for å få en fin og hel dekorasjon.


Her e bilde av den lille butikken me all matrialene me hadde låv og bruka:
Dominans i dekorasjonen min.
I min dekorasjon er det det grønne som dominerer veldig og det e jo litt synd.
Eg har valgt og gå for en litt mørk variant så darfor har eg brukt møye lilla og mørke blått og det har eg trekt ut i linjene og. men eg har lagt inn nogen lyse pungt for og firske opp lilla fargeb og blå fargen.
men det e heilt klart at det e det grønne som dominere veldig i min dekorasjon.

Di botaniske matrialene eg har bruk:
(blomster og grønt)
Bjørnegress
Limonium
Gladiolius
Galax blad
Dianthus Caryoplullus/ Nellik
Rosa/Roser
Lisianthus
Leatherleaf
Hydrangea/Hortensia

Di Uorganiske matialene eg brukte:
Oasis
Skål

Egenvurdering:
Eg blei veldig fornøyd me han når han blei ferdig. Men eg hadde et øyeblikk der eg sto veldig fast for eg hadde klart og laga han rund i steden for ovale men så fekk eg nogen tips av læraren så fekk eg det te til slutt. Eg synst alle fargane eg brukte passet veldig godt sammen. Men eg konne vert flinkere til og snitta litt lengre snitt og setta blomstene litt bedre for nogen av blomstene blei litt klemt og nogen satt ikke heilt fast. Men det va ikke bare lett for det va masse nytt og læra og eg va litt usikkert når eg begynte men nå læraren viste og sa koss me sko gjør og sånn så jekk det veldig funt synst eg :)


Kompetansemål:
Dokumentere og vurdere egne produkt.
Eksperimentere med velge materiale og teknikk til ønsket produkt og uttrykk i blomsterfaget


Bilde av resultate:


Tredje dag i praksis :)

Tirsdag den 20/09-11 va 3 dag i praksis.
i dag begynte eg dagen me vilikehold av butikken og blomstene.
Og når eg hadde gjort det så fikk eg snitta roser og koke di itte på.
Eg fekk og verme og ta i mot varer.
Og så fekk eg verme og se koss en bårebukett blei lagt.

Her e noge bilde av det eg har fått vert med på i dag:
Her er nogen av blomtene og potteplantene eg lærete:

Gusmania
Begonia
Asalia
Calandiva
Freds lilje
Kala
St. Paulia mini
Eføy på bøyle
Beucarnea/Elefantfot
Calocephalus Uteplante
Gaultheria
Cymbidium Orchide
Stor fletta Ficus
Tillandsia
Veronica
Calluna Lyng
Solsikke

mandag 12. september 2011

Andre Dag i praksis :D

På fredag den 09/09-11 va eg og i praksis.
Det fysta eg gjor når eg kom i butikken var og plokka rein noge blomster som vil sei at eg tok vekk det så va styggt. Og når eg var ferdig så vanna eg orkideane. Når det va ferdig så vaskte eg vasane som var skinte. Og når det va ferdig så fikk eg læra og snitta roser og det va ikke så veldig lett fant eg ut, men når eg hadde snitta alle rosene så måtte eg koka di får at di skal holda seg lengre. Og fordi som ikke vett ke koking av roser betyr så snitte du alle fyst så koke du opp ei gryda me vann og når det koke så pakke du inn rosene godt sånn at det bare stilken stikke ut får det e bare den du skal ha neri vatne og så skal du holde det roligt i 30 seksund og itte ei stond blir stilken brun og då holde rosene seg fine møye lengre enn til vanligt. Når eg hadde gjort det så var eg med og hang opp noge fine krokker som det går ann og ha telys oppi. eg glømte heilt og ta et bilde av di. resten av dagen var eg bare med på di vanlige tigene man gjør i en butikk. Men eg vil slenga me noge av bildene eg tog på tirsdag av butikken sånn at dokk kan få et innblikk i koss butikken ser ut.

                                                            

Sandra's blomster © 2008 Por *Templates para Você*